Maj
28

Dzień dziecka z Mają

Autor: Mariusz Hujdus
IMG_2840

To będzie dzień dziecka na sportowo. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu oraz Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Sportów Olimpijskich w Żywcu organizują Zawody Kolarskie MTB dla dzieci. Według naszych informacji, nagrody młodym kolarzom będzie wręczać nasza największa nadzieja olimpijska na Londyn Maja Włoszczowska.

Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów kolarskich. Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na konieczność posiadania przez młodych zawodników kasków ochronnych.

1. CEL :
popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawianie tej dyscypliny 
upowszechnianie roweru jako ekologicznego środka lokomocji;
wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych
realizacja kalendarza imprez sportowych MOSiR–u

2. TERMIN I MIEJSCE :
Zawody odbędą się na terenie wokół Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Dębina w Żywcu , w dniu : 31 maja 2012 roku.
W przypadku opadów deszczu zawody zostaną przeniesione na inny termin, o którym poinformuje organizator na stronie internetowej www.mosir-zywiec.pl 
3. START, META :
Start i meta – okolice centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Dębina
Start I grupy zawodników – godz. 16:00

4. GRUPY WIEKOWE :
GRUPA I – od 5 do 6 lat osoby urodzone w latach od 2007 do 2006
GRUPA II – od 7 do 10 lat osoby urodzone w latach od 2005 do 2002
GRUPA III – od 11 do 13 lat osoby urodzone w latach od 2001 do 1999
GRUPA IV – od 14 do 16 lat osoby urodzone w latach od 1998 do 1996

O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia:
Klasyfikacja w grupie wiekowej będzie prowadzona pod warunkiem startu co najmniej 5 zawodników w danej grupie
Przy minimum trzech zawodnikach i trzech zawodniczkach prowadzone będzie oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
Prowadzona będzie tylko klasyfikacja indywidualna

5. UCZESTNICTWO :
Warunkiem dopuszczenia do startu jest :
Posiadanie własnego, sprawnego sprzętu
Posiadanie kasku ochronnego 
Posiadanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na start 
Dokonanie terminowego zgłoszenia

6. PRZEPISY REGULAMINU :
Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów. 
W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy. 
W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien on powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. 
Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzenia go na trasie wyścigu. 
Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy i członkowie ekip nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. 
Zajeżdżanie zawodnikowi drogi, niesportowe zachowanie, stosowanie skrótów, podmienianie się zawodników mogą spowodować zmianę ostatecznego wyniku wyścigu lub dyskwalifikację 
Zawodnik może zostać ukarany za: używanie wulgarnego słownictwa w stosunku do innych zawodników, osób zgromadzonych na zawodach, pracowników i organizatorów oraz za nie przestrzeganie regulaminu. 
Uczestnicy zawodów bezwzględnie muszą stosować się do poleceń sędziów;

7. OPŁATA STARTOWA :
Start bezpłatny dla wszystkich uczestników zawodów.

8. ZGŁOSZENIA :
Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacji Imprez Sportowych – MOSiR w Żywcu,
ul. Zielona 7, tel.             33 861-47-01      , od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 
W dniu zawodów – Biuro Zawodów zlokalizowane będzie na terenie wokół Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Dębina w Żywcu w godz. od 15:00 do 15:45.

9. PUNKTACJA :
Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który pokona trasę w najkrótszym czasie i minie linię mety jako pierwszy nie naruszając obowiązujących przepisów PZKOL–u.

10. NAGRODY :
Zwycięzcy w wszystkich grup wiekowych otrzymują :
Za zajęcie I miejsca – puchar, dyplom i upominek
Za zajęcie II i III miejsca – dyplom oraz upominek

11. UWAGI KOŃCOWE :
Komisję Sędziowską powołuje Organizator;
Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni będą od NNW na okres trwania danego wyścigu:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie 
z przepisami PZKOL;
Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy zewnętrznej;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania wyścigu
Wszelkie sprawy sporne, nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
Nieznajomość regulaminu i jego nie przestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora za wytłumaczenie;
Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji powyższego regulaminu;
Wszelkie koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator;


Zobacz więcej na temat:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *