Październik
03

Jesienny Festiwal Biegowy

Autor: Przemyslaw Burczak
logo
Już w tą sobotę 5 października odbędzie się Jesienny Festiwal Biegowy, w ramach którego zostaną przeprowadzone:
– XXIII Bieg o puchar Burmistrza Miasta Żywca na 10 km (od 16 lat)
– Mistrzostwa Polski Starostów, Prezydentów, Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin w biegu na 5 km
– biegi dla dzieci do 16 lat
 
Biuro zawodów zostanie zlokalizowane w okolicy amfiteatru pod Grojcem w Żywcu. Wpisowe w dniu zawodów wyniesie 40 złotych od zawodnika. Organizator przewidział specjalną promocję dla mieszkańców miasta Żywca – wpisowe w wysokości 20 złotych – serdecznie zachęcamy Żywczaków do udziału w biegu! Start w biegach dzieci – bezpłatny.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie:

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu

34-300 Żywiec, ul. Zielona 7, tel/fax 33 861 47 01

e-mail: imprezy@mosir-zywiec.pl , www.mosir-zywiec.pl

II. TERMIN

Sobota – 5 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

III. TRASA

Długość pętli – 5km

START – Amfiteatr – wzdłuż rzeki Koszarawa – ul. Grojec – ul. Sporyska –ul. Sporyska 143 (NAWRÓT) –

wzdłuż rzeki Koszarawa – META – Amfiteatr pod Grojcem.

IV. BIEG GŁÓWNY NA 10 KM –

XXIII BIEG O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŻYWCA

A. CEL:

1. Kształtowanie wytrzymałości biegowej

2. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku

3. Wyłonienie Mistrza Miasta Żywca w biegu na 10km

4. Realizacja kalendarza imprez MOSiR-u

B. UCZESTNICTWO:

1. Uczestnikiem Biegu Głównego na dystansie 10 km może zostać każda osoba, która do dnia

04.10.2013 ukończy 16 lat .

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na udział

w biegu.

3. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku

przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o

zdolności do udziału w biegu – na własną odpowiedzialność.

4. Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co stanowi warunek

dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód

osobisty lub paszport (w przypadku osób niepełnoletnich legitymację szkolną) celem kontroli daty

urodzenia oraz potwierdzenie dokonania wpłaty startowego. W przypadku obniżonej opłaty

startowej zawodnik zobowiązany jest do okazania w Biurze Zawodów legitymacji

szkolnej/studenckiej.

5. Wszyscy zawodnicy muszą uiścić opłatę startową.

6. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu.2

C. KLASYFIKACJA ORAZ NAGRODY BIEGU GŁÓWNEGO

1. KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYZN I KOBIET

miejsce I, II, i III: puchar

2. KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN I KOBIET W GRUPACH WIEKOWYCH

grupa I – od 16 do 19 lat (1997 do 1994)

grupa II – od 20 do 29 lat (1993 do 1984)

grupa III – od 30 do 39 lat (1983 do 1974)

grupa IV – od 40 do 49 lat (1973 do 1964)

grupa V – od 50 do 59 lat (1963 do 1954)

grupa VI – od 60 roku życia (1953 i wcześniej)

UWAGA! Klasyfikacja w kategoriach wiekowych prowadzona będzie wówczas, gdy dana kategoria

liczyć będzie co najmniej 5 zawodników.

NAGRODY: miejsce I – puchar

miejsce I, II, III – nagroda rzeczowa

3. KLASYFIKACJA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŻYWCA –

WYŁONIENIE MISTRZA MIASTA ŻYWCA W BIEGU NA 10 KM

OPEN KOBIETY miejsce I – puchar, miejsce od I do VI – upominek

OPEN MĘŻCZYŹNI miejsce I – puchar, miejsce od I do X – upominek

V. BIEG NA 5 KM – MISTRZOSTWA POLSKI STAROSTÓW, PREZYDENTÓW,

BURMISTRZÓW MIAST I WÓJTÓW GMIN

A. CEL:

1. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku

2. Integracja środowiska samorządowego

3. Realizacja kalendarza imprez MOSiR-u

B. UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które pełnią lub pełniły funkcje: Starostów, Prezydentów,

Burmistrzów Miast, Wójtów Gmin (lub ich zastępcy)

Podstawą dopuszczenia do startu jest przedstawienie:

1. Zaświadczenia o pełnieniu ww. funkcji

2. Ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub

podpisanie stosownego oświadczenia

3. Uiszczenie opłaty startowej

C. KLASYFIKACJA ORAZ NAGRODY BEGU SAMORZĄDOWCÓW

1. KLASYFIKACJA GENERALNA

miejsce I, II, i III: puchar

2. KLASYFIKACJA W GRUPACH WIEKOWYCH

Grupa I – do 45 lat

Grupa II – od 45 lat

miejsce I, II, III – nagroda rzeczowa

VI. BIEGI DLA DZIECI

A. CEL:

1. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku od najmłodszych lat

2. Kształtowanie wytrzymałości biegowej

3. Realizacja kalendarza imprez MOSiR-u3

B. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE

DYSTANS WIEK ROK URODZENIA

100 m do 6 lat 2007

300 m 7, 8, 9 lat 2006, 2005, 2004,

600 m 10, 11 lat 2003, 2002,

1 500 m 12, 13 lat 2001, 2000

3 000 m 14, 15 lat 1999, 1998

KOLEJNOŚĆ BIEGÓW:

ok. godziny 12:00 – bieg na dystansie 3 km

ok. godziny 12:30 – biegi na dystansach: 1,5 km, 600 m, 300 m, 100 m.

C. KLASYFIKACJA I NAGRODY W BIEGACH DLA DZIECI

KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W GRUPACH WIEKOWYCH

miejsce I, II, III – upominki

UWAGA! Klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt oraz w grupach wiekowych prowadzona będzie

wówczas, gdy dana grupa liczyć będzie co najmniej 5 zawodników / zawodniczek.

VII. ZGŁOSZENIA

Do dnia 3 października 2013 roku przyjmuje:

Dział Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych w Żywcu, ul. Zielona 7,

w dni robocze od 7:30 do 15:30, tel / fax 33 861 47 01, e-mail: imprezy@mosir-zywiec.pl

W dniu 5 października 2013 roku:

 Biuro Zawodów zlokalizowane w Amfiteatrze w Żywcu, w godzinach od 8:00 do 10:00.

VIII.WPISOWE

1. Bieg główny: dorośli – 20 złotych

młodzież (od 16 lat) oraz studenci – 10 złotych

2. Bieg samorządowców: 20 złotych

3. Biegi dla dzieci poniżej 16 lat: start bezpłatny

Opłatę startową należy uregulować do dnia 30.09.2013 r.:

a/ przelewem na rachunek bankowy – nr konta: BANK PKO S.A. 56 1240 4142 1111 0000 4826 6037,

b/ przekazem pocztowym,

c/ gotówką w Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej w Żywcu, ul.Zamkowa 2 –

od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-17:00, tel: 33 861 43 10,

Zawodnicy, którzy nie uiścili opłaty startowej w terminie do 30.09.2013r. będą mogli dokonać

wpłaty wpisowego w dniu zawodów w biurze zawodów. Opłata startowa w takim przypadku wynosi:

uczniowie i studenci – 20 zł, dorośli 40 zł (nie dotyczy mieszkańców Miasta Żywca).

Na zawodniku ciąży obowiązek potwierdzenia dokonania wpłaty wpisowego (tj. posiadanie

potwierdzenia przelewu/wpłaty do okazania w Biurze Zawodów).

Wpisowe nie podlega zwrotowi.4

IX. PROGRAM ZAWODÓW

08:00 – 10:00 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

10:45 UROCZYSTE OTWARCIE JESIENNEGO FESTIWALU BIEGOWEGO

11:00 WSPÓLNY START DO BIEGU NA 5 i 10 km: XXIII BIEG O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŻYWCA

MISTRZOSTWA POLSKI STAROSTWÓW, PREZYDENTÓW, BURMISTRZÓW I WÓJTÓW GMIN

10:30 – 11:30 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO BIEGÓW DZIECI

12:00 START DO BIEGU DZIECI NA 3 KM

12:30 START DO BIEGU DZIECI NA KRÓTSZYCH DYSTANSACH

12:30 – 14:00 WSPÓLNY POSIŁEK

 ok.14:00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW

X. UWAGI KOŃCOWE

1. Trasa biegu o nawierzchni asfaltowej.

2. Bieg odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu drogowym

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA PRAWA O RUCHU DROGOWYM

(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.).

3. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe wydane przez Organizatora.

Niewidoczny numer jest podstawą do dyskwalifikacji zawodnika.

4. Ustala się limit czasowy dla biegu na dystansie 10 km na 1 godzinę 15 minut.

5. Na czas trwania zawodów zawodnicy zostaną ubezpieczeni od NNW.

6. Odbiór nagród możliwy jest tylko podczas dekoracji zwycięzców.

7.Koszty związane z organizacją imprezy pokrywa Organizator. Pozostałe koszty (przejazdy, wpisowe,

noclegi) pokrywają zawodnicy we własnym zakresie.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.

9. Organizator nie zapewnia noclegów. Informacja o bazie noclegowej:

Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej w Żywcu, Zamkowa 2, tel., 33- 861-43-10

10. Komisję Sędziowską powołuje Organizator.

11. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

12. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

13. Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.

UDANEGO STARTU I DOBRYCH

WYNIKÓW ŻYCZY MOSiR ŻYWIEC
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *